ПРОДАЖЕН АГЕНТ- Account manager

 1. Одговорности и опис на работни задачи

 • одговорен за исполнување на планот за продажба на пазарот за кој е одговорна,
 • координира и изведува промоциски и продажни акции,
 • ја информира фирмата за состојбата на пазарот,
 • препознава и развива можности за продажба на нашите продукти на пазарот,
 • го следи делувањето на конкуренцијата на пазарот и соодветно реагира,
 • ја информира фирмата за политичката и економската ситуација на пазарот,
 • задолжена да ја претставува фирмата пред купувачите,
 • предлага ценовна и комерцијална политика на фирмата за пазарот за кој е одговорна,
 • подготовка на комплетна понуда врз база на барањата на купувачите,
 • учествува во изнаоѓање на соодветен продукт и дизајн на комплетно решение кое одговара на барањата на купувачот,
 • ја следи реализацијата на договорот,
 • анализира работи по предмети, рокови, платежни и останати барања од нејзиниот дел од процесoт или од делот на процесот на надредените,
 • одговорен за квалитетна, економична и навремена изведба на задачите.

2. Потребни услови за работа

 • ВСС (Висока стручна спрема)
 • Познавање на англиски и албански јазик
 • Возачка дозвола Б категорија
 • Одлични преговарачки способности;
 • Одлични комуникациски и презентациски способности;
 • Флексибилност, упорност и ориентираност кон планирање и извршување на работни задачи,
 • Желба за континуирана надградба на знаење и лесна адаптибилност кон нови технологии
 • Способност за работа под притисок и превземање на иницијатива;
 • Тимски играч и позитивна личност;
 • Работа со компјутери (MS Office)
 • Работно искуство од 3 години во продажба

3. Ние нудиме:

• предизвик и работна околина со најновите производи и решенија за телекомуникации, транспорт  и јавната безбедност.

• Динамична и креативна работна средина.

• Можност за професионален развој и патување во странство.

• Соодветни плата во зависност од позицијата и резултати, со можности за зголемување.

Рокот за пријавување е 31.10.2017. Конечната одлука за прием на нови вработени ќе бидат објавени во рок од 45 до 120 дена по известувањето, во зависност од бројот на пријавените кандидати.

Choose your application template and send us on This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Applications will be reviewed by our recruitment team.

 • Interview Questionnaire

  *In case of any problem or suggestion send mail on This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Get In Touch

Address

St.Mirce Acev 2

1000  Skopje

Phone: +389 2 32 35 300

mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © by ITS Iskratel